Anunt invitatie depunere oferta - servicii medicale 1 26-06-2023

2023.06.26

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de prestări servicii medicale (Investigatie-efectuare mamografie digitala de screening), în cadrul proiectului POCU cu titlul :"Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest ", conform cerințelor din caietul de sarcini și a formularelor atașate.

Oferta împreună cu documentele însoțitoare se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1, până la data de 03.07.2023 ora 09:00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel: 0742 218285, persoana de contact Ref. spec. Schiopu Elena

Descarca Documentatie