Noutati

Anunt concurs pentru ocuparea posturilor de Medic Specialist, Medic Primar

31-03-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.nr.869/2015 cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

- două posturi de medic specialist, specialitatea anestezie şi terapie intensivă
- două posturi de medic specialist, specialitatea radioterapie
- un post de medic primar, specialitatea medicină de laborator

Detalii

Rezultate proba orala concurs - Asistenti medicali generalisti

28-03-2017

Pentru sustinerea probei orale in vederea ocuparii posturilor vacante de ASISTENT MEDICAL in cadrul Institutului Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca s-au prezentat toti candidatii care au promovat testul grila de verificare a cunostintelor, un numar de 18 persoane.


Detalii

Rezultat selectie dosare concurs - Asistent medical generalist

21-03-2017

Rezultatele selectiei de dosare pot fi vizualizate aici

Rezultate concurs pentru ocuparea postului de asistent farmacie

17-03-2017

Rezultatele pot fi vizualizate aici

Rezultate concurs pentru ocuparea postului de statistician medical

17-03-2017

Rezultatele pot fi vizualizate aici

Rezultat selectie dosare asistent de farmacie si statistician medical

15-03-2017

Rezultat selectie doasare concurs pentru ocuparea  posturilor  vacante pe perioadă determinată de asistent de farmacie şi statistician medical.

Detalii

Anunt concurs Asistenti Medicali Generalisti

10-03-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

Organizează concurs pentru ocuparea a 8 posturi pe perioadă determinată de asistenţi medicali generalişti

Actele se vor depune pana cel tarziu în data de 20.03.2017.

CALENDARUL CONCURSULUI:
1. Termen de inscriere: 10.03.2017-20.03.2017
2. Afisare rezultate selectie dosare: 21.03.2017
3. Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor se depun pe data de 22.03.2017
4. Soluţionarea contestaţiilor: 23.03.2017
5. Proba scrisă – testul grila din bibliografia pusă la dispoziţie va avea loc la data de: 24.03.2017, ora 09.00
6. Proba orală – interviul va fi susţinut de candidaţii care obţin minim nota 7 la testul grilă şi va avea loc în data de 28.04.2017 începând cu ora 09.00 conform programării afişate la avizierul Institutului.

Detalii concurs

ANUNT Selectie parteneri

08-03-2017

 
Selecție parteneri – proiect POCU 4.8

Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

Titlul proiectului

Imbunatatirea competentelor specialistilor din Romania in domeniul cancerului ginecologic, pulmonar, pediatric, endocrine şi hematologie.


Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca

În conformitate cu prevederile:

• O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificari prin Legea
362/ 2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/ 2009 aprobate prin H.G. nr.
218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergența,
• O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. 40/2015 și
• Ghidul solicitantului condiții generale, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020,
• Ghidul solicitantului condiții specifice, Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate,


Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru implementarea unui proiect care va fi depus pentru finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Detalii

Anunt concurs asistent farmacie, statistician medical

06-03-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioada determinată:
I. 2 posturi asistent de farmacie
a. asistent farmacie
b. asistent farmacie – dizolvare citostatice
II. 3 posturi – statisticieni medicali


Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obtine de la avizierul unitatii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.190.

Detalii concurs

Detalii

Repartizare Ingrijitoare, Brancardieri

06-03-2017

Lista personal selectat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante pe perioada determinata:

- posturi ingrijitoare
- posturi brancardieri

Lista cu repartizarea poate fi consultata aici