Comitetul de tumori urogenitale

Comitetul Multidisciplinar pentru Decizie Terapeutică (CDT) al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă”are rolul de a standardize conduit diagnostic şi terapeutică propusă pacientilor cu cancere digestive ce se adresează Institutului.

 
Membrii Comitetului


Dr. Cristina Ligia Cebotaru - PresedinteleComitetului, Oncologie medicală
Dr. Petrut Bogdan - Chirurgie Urologie
Dr. Sorin Popescu - Chirurgie Urologie
Dr. Todea Daniela - Anatomie Patologică
Dr. Marita Andreea - Radioterapie
Dr. Popita Cristian - Imagistică

Membrii comitetului au alcătuit şi discutat un protocol terapeutic, tinând cont de opţiunile terapeutice multiple oferite de ghidurile internaţionale actuale propuse de European Society for Medical Oncology (ESMO), European Association of Urology (EAU), National Comprehensive Cancer Network (NCCN).


Regulamentul de funcţionare al Comitetului de tumori urogenitale


1.Durata comitetului de tumori urogenitale va fi de 1h şi 30min (miercuri între orele 09:30 – 11:00)
2.Comitetul propune o conduită terapeutică opţională, medicul curant îşi asumă decizia proprie pentru tratamentul administrat.
3. Se vor discuta doar cazurile cu fişă în IOCN.
4. Nu se vor discuta cazurile incomplet investigate.
5.Discuţia comitetului va începe cu cazurile prezentate de către medicii curanţi.
6. Este de dorit prezentarea în comitet a cazului de către medicul care urmează să facă actul terapeutic luat în discuţie.
7. In cazu lîn care tratamentul a fost făcut sau /şi urmează să se facă în altă unitate, decizia va fi luată în acea unitate.
8. Vor fi discutate toate cazurile adresate comitetului în ordinea stabilită şi în limita timpului alocat.
9.Fiecare membru al comitetului va semna doar deciziile cu care este de acord.
10. In cazul în care există dezacord cu privire la decizia terapeutică, concluzia redactată va fi părerea majorităţii.
11. In subcomisia de oncologie (formată din oncologii comitetului de tumori urogenitale) se vor discuta indicaţiile pentru terapia moleculară ţintită şi medicamentele scumpe oncologice.