Comitetul de tumori ORL

Preşedinte:

Conf. dr. Valentin Cernea

Membri:

Dr. Ciuleanu Elisabeta
Dr. Gheorghiu Danuţ
Dr. Popila Vasile
Dr. Resiga Liliana
Dr. Căinap Cdlin
Dr. Burz Claudia
Dr. Chirilă - Clinica ORL


Regulamentul de funcţionare al Comitetului de tumori ORL


1. Comitetul de tumori ORL se desfasoara in fiecare vineri incepand cu ora 10:00.

2. Comitetul propune o conduită terapeutică opţională, medicul curant îşi asumă decizia proprie pentru tratamentul administrat.

3. Se vor discuta cazurile cu tumori ORL, atat la diagnosticul initial, cat si inainte de fiecare decizie terapeutica majora.

4. Cazurile trebuie introduse de medicii curanti in platforma electronica a comisiei de tumori ORL, pana cel tarziu cu 24 h inainte de desfasurarea comisiei.

5. Cazurile vor fi prezentate de către medicii curanţi, care vor pune la dispozitia comisiei si dosarul medical al pacientului.

6. Discuţia comitetului va începe cu anunturi de interes general (ex. modificari de protocol, startul/incetarea inrolarii in trialuri clinice).

7. Se va propune inrolarea pacientilor in trialuri clinice ori de cate ori acest deziderat este fezabil.

8. Este de dorit prezentarea în comitet a cazului de către medicul care urmează să facă actul terapeutic luat în discuţie.

9. Vor fi discutate toate cazurile adresate comitetului în ordinea stabilită şi în limita timpului alocat.

10. Fiecare membru al comitetului va semna doar deciziile cu care este de acord.

11. In cazul în care există dezacord cu privire la decizia terapeutică, concluzia redactată va fi părerea majorităţii.

12. Decizia comisiei va fi adresata medicului curant la sfarsitul intalnirii si incarcata in platforma electronica a comisiei de tumori ORL in maxim 24 h.

13. Medicul curant are obligatia sa ataseze la dosarul medical al pacientului decizia comisiei in format printat.

14. Medicul curant are obligatia sa comunice pacientului decizia comisiei, atat verbal cat si in scris.

15. Medicul curant supravegheaza planul de tratament in concordanta cu decizia comisiei si va anunta comisia in cazul aparitiei unor devieri de la indicatia initiala. Cauza devierilor de protocol se va documenta in dosarul medical al pacientului.

16. Fiecare intalnire de comisie se incheie cu un proces verbal in care sunt consemnate toate cazurile prezentate, anunturile oficiale si devierile de la o decizie initiala.

17. La sfarsitul fiecarui an calendaristic va fi adresat Conducerii IOCN un raport anual al comisiei de tumori ORL care sa cuprinda remarci asupra numarului de pacienti nou diagnosticati, mijloacele terapeutice disponibile, trialuri clinice si numarul de pacienti inrolati, resurse investigationale s.a.