Comitetul de sarcoame şi melanoame

Preşedinte:

Conf. Dr. Dan ENIU


Membri:

Conf. Dr. Valentin CERNEA
Conf. Dr. Călin CĂINAP
Șef Lucr. DR. Codruț NISTOR-CIURBA
Șef Lucr. Dr. Gabriel LAZĂR
Dr. Caludia BURZ
Dr. Monica GROZA
Dr. Mihaela GALATÂR
Dr. Cristian POPIȚA
Dr. Maximilian MUNTEANU


Regulament de funcționare al Comitetului de Sarcoame și Melanoame

1. Comitetul se întrunește săptămânal în ziua de luni, începand cu ora 10.
2. Se vor analiza cazuri de melanom, alte tumori cutanate, sarcoame de părți moi sau cu altă localizare, alte tumori de părți moi sau osoase.
3. Cazurile se discută atât la diagnosticul inițial, cât și înainte de fiecare decizie terapeutică majoră.
4. Se discuta doar cazurile care au fișă de consultație, respectiv NID în IOCN, chiar dacă au fost tratate în alte unități medicale de stat sau private.
5. Se discuta doar cazurile investigate corect și complet. Pentru cazurile la care din cauza lipsei informațiilor nu se poate lua o decizie, se indică ce informații sau investigații sunt necesare luării deciziei, iar cazul va fi rediscutat ulterior completării acestor informații.
6. Cazurile vor fi prezentate de către medicul curant sau un reprezentant al acestuia, care cunoaște în detaliu cazul și va pune la dispoziția comisiei dosarul medical al pacientului.
7. În general, înainte de primul tratament sau în caz de recidive se recomandă să fie prezent și pacientul, care va fi examinat de către membrii comisiei.
8. În momentul discutării în Comitet se recomandă ca investigațiile imagistice disponibile să fie aduse și fizic (pe CD sau film) și cu interpretarea făcută de către medicul radiolog.
9. Comitetul propune o conduită terapeutică opţională, medicul curant îşi asumă decizia proprie pentru tratamentul administrat.
10. Analiza cazului și recomandarea terapeutică se ghidează după protocolul IOCN, protocoalele ESMO și NCCN, iar în cazurile în care aceste protocoale nu sunt aplicabile se va face o recomandare orientativă bazată pe experiența personală a membrilor comisiei, pe cazuri istorice, uzanța instituțională și disponibilitățile terapeutice de moment.
11. Fiecare membru al comitetului va semna doar deciziile cu care este de acord.
12. In cazul în care există dezacord cu privire la decizia terapeutică, concluzia redactată va fi părerea majorităţii.
13. Decizia comisiei va fi comunicată medicului curant la sfârșitul întâlnirii și încărcată pe platforma electronică a comisiei.
14. Medicul curant are obligația sa atașeze la dosarul medical al pacientului decizia comisiei în format printat.
15. Medicul curant are obligația sa comunice pacientului decizia comisiei, atât verbal cât si în scris.
16. Medicul curant supraveghează planul de tratament în concordanță cu decizia comisiei și va anunța comisia în cazul apariției unor devieri de la indicația inițială. Cauza devierilor de protocol se va documenta în dosarul medical al pacientului.
17. Discuţia comitetului va începe cu anunțuri de interes general (ex. modificări de protocol, startul/încetarea înrolării în trialuri clinice).
18. Se va propune înrolarea pacienților în trialuri clinice ori de câte ori este posibil.