Comitetul de hematologie

Membrii Comitetului


Preşedinte

Dr. Vasilache Anca


Membri

Conf. Dr. Bojan Anca
Dr. Petrov Ljubomir
Dr. Urian Laura
Dr. Torok-Vistai Tunde
Dr .Zdrenghea Mihnea
Dr. Dima Delia
Dr. Parvu Andrada

REGULAMENT DE FUNCTIONARE AL COMITETULUI DE HEMATOLOGIE


1. Durata comitetului de hematologiei este de 1h şi 30min (miercuri, între orele 12:00 – 13:30)
2. Comitetul discuta/propune o conduită terapeutică opţională, medicul currant este cel care îşi asumă decizia proprie pentru tratamentul administrat.
3. Se vor discuta doar cazurile cu fişă în IOCN, atat cazuri noi, cat si recidive.
4. Nu se vor discuta cazurile incomplet investigate.
5. Discuţia comitetului va începe cu cazurile prezentate de către medicii curanţi, care vor propune spre atentia si acordul Comisiei, conduita terapeutica.
6. Este de dorit prezentarea în comitet a cazului de către medicul care urmează să facă actul terapeutic luat în discuţie.
7. Vor fi discutate toate cazurile adresate comitetului în ordinea stabilită.
8. Fiecare membru al comitetului va semna doar deciziile cu care este de acord.
9. In cazul în care există dezacord cu privire la decizia terapeutică, concluzia redactată va fi părerea majorităţii.
10. In cadrul Comisii de hematologie, se vor discuta indicaţiile pentru terapia moleculară ţintită şi medicamentele scumpe oncologice/hematologice.
11. Decizia comisiei (propunerea de tratament) este notata in fisa de decizie terapeutica, ce contine date de identificare pacient (Nume, prenume, NID, varsta), diagnosticul si stadiul bolii, categoria de risc, un scurt istoric al cazului, precum si faptul ca pacientul este la diagnostic sau in recidiva de boala sau este vorba de boala refractara.