Raport de cancer in regiunea de Nord-Vest a Romaniei 2013

Conform datelor furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) cancerul rămâne a doua cauza de mortalitate pe glob, în anul 2018, cu un număr estimat de 9,8 milioane de decese, adică unul din șase decese în lume fiind cauzat de cancer. Controlul cancerului trebuie să rămână o prioritate pentru sistemele de sănătate din orice ţară iar eficacitatea unui astfel de plan de control al cancerului este măsurată prin datele oferite de registrul populaţional de cancer.
Iniţial, rolul registrelor de cancer a fost limitat la furnizarea datelor descriptive epidemiologice și geografice, cu include-rea ulterioară a datelor de supravieţuire. În zilele noastre valenţele unui registru de cancer modern includ înregistrarea diferitelor caracteristici clinice ale bolii și conţin informaţiile necesare evaluării tratamentelor oncologice, dar și a efecte-lor secundare asociate acestora și a calităţii vieţii pacienţilor trataţi.
Din aceste motive registrul de cancer este considerat ca fiind o componentă esenţială a oricărui program de control al cancerului, atât în faza de implementare, cât și ca instrument de monitorizare a succesului unui astfel de program pe termen lung.
Rapoartele ce prezintă datele de incidenţă și mortalitate a diferitelor tipuri de cancer, au devenit, din anul 2008, o con-stantă a Registrului Regional de Cancer Nord-Vest. Aceste rapoarte sunt considerate a fi de mare importanţă pentru oncologi, cercetători în sănătate publică și servicii de sănătate, organizațiile active în domeniul promovării sănătății, inițiatorii politicilor de sănătate publică, precum și pentru populaţie. Ele constituie un instrument de evaluare a efici-enţei măsurilor de profilaxie primară și secundară și terțiară a cancerului, precum și în vederea planificării intervențiilor profilactice și terapeutice. Aceste publicaţii au intenţia de a fi surse de date permanent actualizate, necesare tuturor celor implicaţi în lupta împotriva cancerului.
În această ediţie, similar cu cele precedente, au fost incluse informaţii referitoare la incidenţa globală a cancerului la nivelul Regiunii de Nord-Vest, precum și prezentarea separată pentru fiecare judeţ, cu descrierea tipurilor principale de cancer. Datele de mortalitate prin cancer sunt și ele prezentate pentru judeţele care au furnizat aceste informaţii. Aceas-tă ediție a Raportului de Cancer s-a dorit a fi una corectivă, cu recalcularea tuturor ratelor de incidență anuale, după pri-mul deceniu de la înființarea Registrului Regional de Cancer Nord-Vest. Am evidențiat modificarea numărului de cazuri incidente prin re-analizarea bazei de date, după un interval de timp care a permis îmbunătățirea gradului de acoperire, prin cuprinderea în analiză și a cazurilor raportate cu întârziere, completând și corectând astfel ratele incidențelor brute și standardizate pe vârstă ale incidenței, pentru anii deja publicați în primele patru ediții ale Rapoartelor anuale.
Ca o premieră, în această nouă ediție a Raportului de Cancer, pe baza datelor de incidență și a tendințelor lor în perioada 2008-2013 în Regiunea de Nord-Vest, au fost estimate datele de incidență pe localizări și sexe la nivel național. Până în acest moment, datele pentru România au fost estimate și publicate de către Agenția Internațională de Studiu al Cance-rului (IARC, Lyon, France) în proiectul GLOBOCAN, pe baza datelor registrelor de cancer cu acoperire națională din țările vecine (Bulgaria, Slovacia).
Am dori să mulţumim, încă o dată, tuturor colaboratorilor pentru ajutorul acordat în obţinerea informaţiilor, care con-tribuie la îmbunătățirea calităţii datelor referitoare la cazurile de cancer în regiunea noastră. De asemenea ne exprimăm gratitudinea faţă de colegii noștri din Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, din Ispra, Italia, care a fost esențial pentru controlul calității datelor și pentru analiza datelor, precum și faţă de personalul dedicat din teritoriu, care prin entuziasm și efort susţinut, ne ajută la constituirea și îmbogățirea permanentă a acestei baze de date.
Întreaga noastră recunoștinţă faţă de conducerea Institutului „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” pentru încurajarea și susţinerea necondiţionată și permanentă în activitatea de înregistrare a cancerului.
Nu în ultimul rând, sincere mulţumiri tuturor celor care și-au adus contribuţia, în mod direct sau indirect și au făcut posibilă apariţia prezentului raport.
Sperăm ca datele registrului să fie utile tuturor celor interesaţi și implicaţi în lupta împotriva cancerului.