Raport de cancer in regiunea de Nord-Vest a Romaniei 2012

Istoria ne arată că este nevoie de câteva decenii pentru a dezvolta un Registru de Cancer durabil şi de calitate, Registrele de Cancer având o structură fragilă din punctul de vedere al continuităţii, dependente fiind de finanţare şi de legislaţie, precum şi de cooperarea permanentă a societăţii medicale. Este o provocare constantă, dar roadele ce pot fi culese sunt pe măsura efortului investit.

În Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj - Napoca există o veche şi continuă procupare pentru supravegherea epidemiologică a cancerului, incepută din anii ’70. Afilierea Registrului de Cancer la organizații internaţionale precum IACR (Asociaţia Internaţională a Registrelor de Cancer) şi ENCR (Rețeaua Europeană a Registrelor de Cancer), precum şi furnizarea internaţională a datelor de cancer ale Regiunii de Nord-Vest, în vederea realizării bazei de date europene EUCAN şi mondiale GLOBOCAN, reflectă preocuparea pentru asigurarea standardului de calitate al informaţiilorculese. Pe baza datelor de cancer din Regiunea de Nord-Vest, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) estimează incidența și prevalența cancerului în țara noastră (GLOBOCAN 2008 și 2012).

Participarea echipei registrului nostru de cancer în grupul de lucru CONCORD 2 și 3, de evaluare mondială a supraviețuirii in cancer, a permis estimarea supraviețuirii relative în țara noastră, acestea fiind primele date de supraviețuire în cancer, la nivel populațional, publicate pentru țara noastră.
Rapoartele ce prezintă datele de incidenţă și mortalitate a diferitelor tipuri de cancer, au devenit, din anul 2008, o constantă a Registrului Regional de Cancer Nord-Vest, considerate a fi de mare importanţă pentru oncologi, cercetători în sănătate publică și servicii de sănătate, organizațiile active în domeniul promovării sănătății, inițiatorii politicilor de sănătate publică, precum și pentru populaţie. Ele constituie un instrument de evaluare a eficienţei măsurilor de profilaxie primară și secundară a cancerului, a tratamentului, precum și în vederea planificării de noi soluţii terapeutice. Aceste publicaţii au intenţia de a fi surse de date permanent  actualizate, necesare tuturor celor implicaţi în lupta împotriva cancerului.
În această ediţie, „Raport de Cancer în Regiunea de Nord-Vest a României 2012 - Incidenţa, Mortalitatea, Supravieţuirea și Prevalenţa”, similar cu cele precedente, au fost incluse informaţii referitoare la incidenţa globală a cancerului la nivelul Regiunii de Nord-Vest, precum și prezentarea separată pentru fiecare judeţ, cu descrierea tipurilor principale de cancer.
Sunt prezentate date referitoare la morfologia principalelor localizări maligne, precum și la distribuția stadială pentru cancerul de sân, col uterin și colorectal, principalele localizări pentru care Comisia Europeană recomandă organizarea de Programe de screening la nivel populațional. Datele de mortalitate prin cancer sunt și ele prezentate pentru judeţele care au furnizat aceste informaţii. Pentru judeţul Cluj, unde există date începând cu anul 2000, a fost posibilă includerea și a datelor de prevalenţă, prezentându-se în acest raport numărul pacienţilor care erau în viaţă, la 31 decembrie 2012 și care au fost diagnosticaţi cu cancer în antecedente. În această ediție a patra a Raportului sunt prezentate datele populaționale de supraviețuire relativă la 5 ani, pentru cazurile diagnosticate cu cancer, în perioada 2006-2010, pentru județul Cluj și 2008 – 2010 pentru județul Bistrița-Năsăud, urmărite până la 31 decembrie 2015.

În 2014, în cadrul Proiectului 6SEE, CerCcROM ”Controlul Cancerului de Col Uterin în rândul populației rome și a altor grupuri dezavantajate din Regiunea de Nord-Vest a României”, finanțat din Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 prin Programul RO14 ”Cercetare în Sectoare Prioritare”–– a fost inclus un pachet de lucru care și-a propus susținerea capacității
unităților medicale de culegere și raportare a datelor către registrul de cancer, finalizat prin realizarea primei platforme de transmitere online a cazurilor noi de cancer, menită să faciliteze activitatea de raportare a cancerului. Adresa de internet, de unde poate fi accesată raportarea online, o puteți găsi pe site-ul NW CanPortal - http://nwcanportal.iocn.ro, secțiunea ”Registrul de Cancer”, link-ul ”Raportare online”.