Cancerul în regiunea de Nord-Vest a României în anul 2009

  Registrul Regional de Cancer al Regiunii de Nord-Vest constituie o parte importantă a infrastructurii serviciilor medicale în oncologie în regiunea noastră. Doar prin culegerea atentă, completă și de calitate și analiza fi nală a datelor vom putea afl a dacă am avut sau nu succes în profi laxia și controlul cancerului, precum și în îmbunătăţirea îngrijirilor acordate bolnavilor cu cancer în Regiunea de Nord-Vest.

Rapoartele ce prezintă datele de incidenţă și mortalitate a diferitelor tipuri de cancer, au devenit, din anul 2008, o constantă a Registrului Regional de Cancer Nord-Vest, considerate a fi de mare importanţă pentru oncologi, decidenţii de politici de sănătate publică, precum și pentru populaţie. Ele constituie un instrument de evaluare a efi cienţei măsurilor de profi laxie primară și secundară a cancerului, a tratamentului, precum și în vederea planifi cării de noi soluţii terapeutice. Aceste publicaţii au intenţia de a fi surse de date permanent actualizate, necesare tuturor celor implicaţi în lupta împotriva cancerului.

În această ediţie, similar cu cea precedentă, au fost incluse informaţii referitoare la incidenţa globală a cancerului la nivelul Regiunii de Nord-Vest, precum și prezentarea separată pentru fi ecare judeţ, cu descrierea tipurilor principale de cancer. Datele de mortalitate prin cancer sunt și ele prezentate pentru judeţele care au furnizat aceste informaţii. Pentru judeţul Cluj, unde dispunem de date începând cu anul 2000, a fost posibilă includerea primelor date de prevalenţă, prezentându-se în acest raport numărul pacienţilor care erau în viaţă, la 1 Ianuarie 2010 și care au fost diagnosticaţi cu cancer în antecedente. Această a doua ediţie a raportului nostru a fost îmbogăţită cu date referitoare la morfologia principalelor localizări maligne, precum și cu prezentarea distinctă a cancerelor la copil.

Am dori să le mulţumim tuturor colaboratorilor pentru ajutorul acordat în obţinerea informaţiilor, care ne permit realizarea unei calităţi din ce în ce mai bune a datelor referitoare la cazurile de cancer în regiunea noastră.

Sperăm ca datele registrului să fi e utile tuturor celor interesaţi și implicaţi în lupta împotriva cancerului.

Daniela Coza, Coordonatorul Registrului Regional de Cancer Nord-Vest
Decembrie 2012