Medici de familie

 În conformitate cu ordinul 537/2012 Institutul Oncologic “Prof. dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca vă invită să participaţi la Reţeaua de screening a Institutului. Numai femeile de pe listele medicilor care intră în reţea vor putea beneficia gratuit de programul de screening pentru cancerul de col uterin.
Pentru a intra în reţea vă rugăm sa va prezentaţi la unul dintre centrele de inscriere:


• Institutul Oncologic “Prof. dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca
Str. Republicii, nr. 34-36, Etaj I
Persoane de contact: Nistor Roxana
                                   Andreea Itu


• DSP camera etaj I , camera 111 – Adriana Melnic - intre orele 8.30 – 15.30, de luni până joi

Documentele necesare includerii cabinetelor de medicina de familie ca centre de informare si consiliere in reteaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizata de catre Institutul Oncologic Cluj Napoca


1. Cerere de inscriere ( formular tipizat )
2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate (fara anexele contractului )
3. Copia, conformă cu originalul, a Autorizatiei sanitare de functionare
4. Tabele:
• personalul medical implicat in program (medic + asistenta - nume/prenume/CNP/specialitate/grad profesional/cod parafa)
• programul de lucru (pentru medic si personalul mediu sanitar)
5. Catagrafia populaţiei feminine 25-64 ani (Nume, Prenume, CNP, adresa)

* Toate filele vor contine mentiunea “in conformitate cu originalul “, stampila si semnatura olografa a reprezentantului legal.