Laboratoare

 În conformitate cu ordinul 537/2012 Institutul Oncologic “Prof. dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca vă invită să participaţi la Reţeaua de screening a Institutului. Numai femeile de pe listele medicilor care intră în reţea vor putea beneficia gratuit de programul de screening pentru cancerul de col uterin.
Pentru a intra în reţea vă rugăm sa va prezentaţi la unul dintre centrele de inscriere:


• Institutul Oncologic “Prof. dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca
Str. Republicii, nr. 34-36, Etaj I
Persoane de contact: Nistor Roxana
                                   Andreea Itu


• DSP camera etaj I , camera 111 – Adriana Melnic - intre orele 8.30 – 15.30, de luni până joiDocumentele necesare includerii laboratoarelor in reteaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizata de catre Institutul Oncologic Cluj Napoca

1. Cerere de inscriere
2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate, pentru laborator -citologie/anatomie patologica
3. Autorizaţia sanitară de funcţionare
4. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului ca indeplineste criteriile in confomitate cu Ordinul Nr. 537/175 din 5 iunie 2012, dupa cum urmeaza:
o detine dotarea tehnică necesară pentru examinarea materialului celular cervical prin metode şi tehnici de citologie sau anatomie patologică :
- aparatură adecvată pentru efectuarea examenului Babeş-Papanicolaou (citologie convenţională şi/sau monostrat cu recoltare-fixare în mediu lichid);
- facilităţi de arhivare a frotiurilor;
- echipament computerizat necesar pentru înregistrarea, stocarea şi raportarea datelor;
- acces la internet
o foloseşte coloraţia Papanicolaou pentru prelucrarea frotiurilor şi sistemul de clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;
o efectuează controlul intern al calităţii în domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lame;
o se angajează să participe în mod regulat la programe de evaluare externă a calităţii în domeniul citologiei;
5. Declaratia pe propria raspundere medicului de specialitate în anatomie patologică angajat ca are experienţă minimă de 5 ani şi peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani
6. Tabele:
• personalul medical implicat in program (medic + asistenta - nume/prenume/CNP/specialitate-competenţă/grad profesional/cod parafa)
• programul de lucru al medicilor si al laboratorului


* Toate filele vor contine mentiunea “in conformitate cu originalul “, stampila si semnatura olografa a reprezentantului legal. Tabelele vor conţine doar personalul medical de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în ambulatorul clinic de specialitate în relaţie contractuală cu CAS figurând pe listele de personal al anexelor contractelor pe ambulator şi orarul de lucru al întregului personal în laborator


** Dosarele de inscriere se preiau de luni pana joi intre orele la:
• IOCN – etaj I – contabilitate (coridor administrativ) – D-na Marilena Vicovan – intre orele 8 – 15