Drepturile şi obligaţiile pacienţilor

 Principii generale

1. Drepturile pacientului sunt reglementate prin legea nr. 46/2003.
2. IOCN garantează calitatea primirii, a tratării şi a îngrijirii pacienţilor, respectarea vieţii private şi confidenţialitatea informaţiilor medicale, personale, administrative şi sociale ale pacienţilor
3. Actul medical nu poate fi făcut fără consimţământul liber exprimat al pacientului, inclusiv pentru participarea la studii clinice. Vă rugăm să consultaţi şi să semnaţi formularul de consimţământ informat.
4. Pacientul are acces la informaţiile despre starea sa de sănătate, cu excepţia situaţiilor în care nu doreşte să fie informat şi desemnează o persoană de încredere pentru a avea acces la acest tip de informaţii.
5. Pacientul îşi poate exprima nemulţumirile sau aprecierea în legătură cu îngrijirea şi primirea în Institut. Sesizarea sau reclamaţia poate fi depusă în Cutia asiguratului existentă pe fiecare secţie, sau la registratura din cadrul Administraţiei.
6. În cazul întâmpinării unor dificultăţi pe perioada spitalizării, vă rugăm să apelaţi la
  • medicul curant
  • şeful de secţie
  • asistenta de pe secţie
  • Directorul de îngrijiri
7. Vă rugăm să consultaţi informaţiile privind drepturile pacienţilor şi obligaţiile dumneavoastră, afişate pe fiecare secţie.

OMAI pentru spitale - 1427/2013, care intra in vigoare cu 01.01.2014

ART. 10
Pacienţii/persoanele internate, însoţitorii persoanelor cu handicap,aparţinătorii şi vizitatorii au următoarele obligaţii principale:
a) să respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
b) să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu;
c) să nu aducă în stare de neutilizare semnele, afişele, marcajele sau altele asemenea destinate apărării împotriva incendiilor;
d) să anunţe orice eveniment observat şi care poate produce o situaţie de urgenţă;
e) să respecte indicaţiile personalului unităţii sanitare în cazul producerii unui incendiu, pentru evacuarea în siguranţă a spaţiilor.
Norme de comportare

Ca beneficiari ai actului medical, pacientii trebuie sa respecte normele de comportare in unitatile sanitare, dupa cum urmeaza :

să respecte curăţenia în saloane, la toaletă şi pe holurile spitalului.
să nu părăsească incinta institutului în haine de salon.
să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
să păstreze liniştea pentru a nu deranja ceilalţi pacienţi
să nu intre în locurile cu acces controlat : Administraţie, Aprovizionare, Laboratoare, Bucătărie, Sterilizare.
să nu consume băuturi alcoolice.
în cazul observării dispariţiei unor bunuri personale, să anunţe imediat asistenta şefă a secţiei.
să nu păstreze alimentele pe pervazul geamurilor. Alimentele se păstrează în frigider.
să nu fumeze în cadrul instituţiei (inclusiv în băi, oficii etc).

Aparţinătorii
au obligaţia de a respecta programul de vizită şi restricţiile specifice fiecărei secţii.
au obligaţia de a avea o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
nu au voie să doarmă în salon cu bolnavii
au obligaţia de a păstra liniştea
orice reclamaţie la adresa unui cadru medical se adresează conducerii Instituţiei (secretariat)