Sectia de Hematologie

Şef de secţie : Dr. Vasilache Anca
Asistentă şefă : Mărioara Vermeşan

Secţia Hematologie a Institutului Oncologic “Ion Chiricuţă” este situată într-o clădire separată de sediul principal, pe Bvd. 21 Decembrie Nr. 73. Această clădire a fost de fapt sediul iniţial al Institutului, functionând ca atare din perioada interbelică până în anii ’60 când a fost contruită clădirea nouă.

Secţia Hematologie este împarţită pe mai multe pavilioane, pavilionul principal, cu cele 14 saloane având în total 56 de paturi, un pavilion care adăposteşte laboratorul secţiei, un pavilion de radiologie si un pavilion în care se găseşte serviciul de ambulator.
În cadrul secţiei noastre se diagnosticheaza şi tratează pacienţi adulţi cu hemopatii maligne (leucemii acute şi cronice, limfoproliferari maligne) dar şi pacienţi cu afecţiuni benigne ale sângelui cum ar fi anemiile, hemofiliile, trombocitopeniile imune, etc. Secţia noastră constituie de asemenea sediul Catedrei de Hematologie a UMF Cluj, deci baza de învătaţământ de profil pentru studenţi şi rezidenţi.

Laboratorul secţiei este axat mai ales pe diagnosticul citologic al afecţiunilor hematologice maligne si benigne, fiind unul din laboratoarele de referinţă din ţară în acest domeniu. Colaborarea strânsă cu laboratoarele de Anatomie Patologică, Citogenetică si Genetică Moleculară ale Institutului, precum şi cu laboratorul de Imunologie al Clinicii Medicale I şi cu Catedra de Genetică a UMF Cluj ne oferă posibilitatea de a realiza o abordare diagnostică complexă a afecţunilor hematologice, esentială la ora actuala pentru aplicarea unor strategii terapeutice cat mai ţintite şi eficiente. Colaborarea în ultimii doi ani cu Universitatea din Ulm, Germania în domeniul caracterizării imunofenotipice, citogenetice şi al geneticii moleculare a leucemiilor acute a sporit gradul de complexitate si acurateţe al diagnosticului şi încadrarii prognostice şi terapeutice a acestor pacienţi.

Din punct de vedere al terapiei, în secţia noastră se administrează chimioterapia standard pentru toate afecţiunile hematologice maligne, inclusiv tratamente cu moleculele noi (inhibitori de tirozin-kinaza, anticorpi monoclonali, inhibitori ai proteasomului, etc), devenite standard pe plan internaţional în ultimii ani. Colaborarea cu Centrul de Transfuzii Cluj dar şi cu centrele de transfuzii din judeţele învecinate, ca şi accesul la cele mai eficiente antimicrobiene şi antifungice ne asigură un bun suport cu produse de sânge şi antibiotice pentru susţinerea acestor terapii. În ultimii ani am observat ameliorarea semnificativă a rezultatelor chimioterapiei şi diminuarea considerabilă a deceselor datorate toxicităţii acesteia, în special în cazul leucemiilor acute. Participăm de asemenea la mai multe trialuri clinice cu molecule noi, experimentale.

Dat fiind că la ora actuală progresele în inţelegerea mecanismelor patogenetice ca şi în îmbunătăţirea rezultatelor terapiei în hemopatii implică un proces de adaptare continuă la ce se intamplă pe plan global, suntem deschişi la orice fel de colaborare intra si interdisciplinară cu alte instituţii de profil din tară si străinătate.

Pentru lista medicilor angajaţi în cadrul secţiei vă rugăm faceţi click AICI.