Sunteţi pacient IOCN

Vizită pentru control periodic:


Pacienţii se adresează la ghişeul „Fişe Vechi” unde pe baza „NID-ului” eliberat la prima vizită, se caută dosarul medical /fişa medicală a pacientului;

Acte necesare obţinerii acestor documente medicale:
  • o act de identitate;
  • o programare;
  • Cardul electronic de asigurare de sănătate
URGENŢELE care apar în legătură cu bolnavii vechi ai Institutului sunt exceptate de la programare şi se rezolvă cu prioritate. Alte urgenţe care se adreseaza Institutului nostru sunt dirijate către Spitalele de urgenţă din oraş.
 
PENTRU O MAI MARE OPERATIVITATE SE RECOMANDĂ PROGRAMAREA TELEFONICĂ LA CABINETUL MEDICAL DE INTERES, la numerele de telefon 0264 598362 (63, 64), 0264 591 281 (82), 0264 450 749, 0264 450 672.

Fişierul este deschis înte orele 07-14. Nu uitaţi să semnalaţi orice schimbare de adresă sau de statut civil. Informaţii privitoare la fişa de consultaţie sau a dosarului clinic se pot obţine conform reglementărilor legale, pe bază de cerere scrisă, şi conform instrucţiunilor afişate la fişier.