Dosarul medico-administrativ la IOCN


Odată cu tratarea sau internarea la IOCN, vi se întocmeşte un dosar informatizat şi confidenţial. Toate informaţiile administrative şi medicale, colectate de personalul IOCN pe parcursul spitalizării, sunt înregistrate în dosarul pacientului, respectând secretul profesional şi regulile deontologice.


Un sistem informatic securizat

 
Sistemul informatic al IOCN este un sistem securizat, care poate fi accesat numai de personalul IOCN, sub secretul profesional. Accesul la dosarul dumneavoastră este rezervat echipei medicale care vă tratează.
  

ACCESUL PACIENŢILOR/APARŢINĂTORILOR LA INFORMAŢIA DOSARULUI MEDICAL

(nu există posibilitatea accesării la forma electronică a dosarului medical de către pacient)

ADULŢI
• pe baza actului de identitate, posesorul dosarului medical are acces la documentele acestuia iar copii ale acestor documente se obţin cu acordul scris al medicului curant (parafă şi data solicitate la pct. lucru „Informaţii/xerox”);
• IOCN nu-şi asumă răspunderea pentru documentele sustrase din institut spre a fi multiplicate sau transmiterii prin fax sau telefonic de o terţă persoană fără acordul medicului curant;
• aparţinătorii sau orice altă persoană fizică sau juridică (exemplu: firme de asigurări) au acces la informaţia medicală din dosarul medical pe baza unei cereri către conducerea instituţiei:
o dacă persoana respectivă este menţionată în declaraţia de consimţământ pe care pacientul o completează la internare;
o dacă persoana respectivă nu este înscrisă în declaraţia de consimţământ dar prezintă o împuternicire legalizată prin care se însărcinează de către pacient în acest sens;

MINORI:
• pe baza actului de identitate, părinţii sau tutorii legali, aceştia fiind susţinători şi răspunzători legali pentru pacientul minor până la vîrsta majoratului, au acces la dosarul medical la fel ca şi în condiţiile enumerate în cazul adulţilor.

NOTA:
Conform legislaţiei în vigoare în ambele situaţii
se eliberează date din dosarul medical al pacientului
FĂRĂ ACORDUL ACESTUIA,
la solicitarea forurilor de instanţă judecătorească inclusiv parchete şi politie, direcţii de sănătate publică judeţene, filiale judeţene ale colegiilor medicilor prin adrese scrise si anchete oficiale.
 

PĂSTRAREA DOCUMENTELOR MEDICALE:

• foile maligne: timp de păstrare 30 ani (de la data constituirii);
• foile benigne sau fişe: timp de păstrare 15 ani (de la data constituirii);