Invitatie depunere oferta financiara - Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale pentru un autovehicul

2020.11.23

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de: “ Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale pentru un autovehicul”
CPV: 70220000-9 Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale proprii (Rev.2), în cadrul proiectului POCU cu titlul :"Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân", conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.
Oferta se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat, etaj 1,până la data de 02.12.2020 ora 11:00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii. Oferta desemnată câștigătoare, având criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut, va fi postată in SICAP, în catalogul de produse.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

 Invitatie depunere oferta si caiet de sarcini