Invitatie depunere oferta - Sisteme de baze de date

2019.10.29

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuta Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36 , va invita sa depuneti o oferta financiara în vederea atribuirii contractului de furnizare : Sisteme de baze de date, în cadrul proiectului CEDICROM 2 cu titlul "Consolidarea la nivel national a capacitätii sectorului de sanatate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la interventii de detectare precoce eficiente" conform cerintelor din caietul de sarcini atasat.
Oferta se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republici nr. 34-36, la secretariat etaj l, pânä la data de 04.11.2019 ora 13:00, unde se vor înregistra cu data si ora primirii.

Caiet de sarcini