Invitatie depunere oferta - Servicii publicitate

2019.10.23

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuta Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, Va invita sa depuneti o oferta financiara în vederea atribuirii contractului de furnizare : servicii de publicitate, în cadrul proiectului cu titlul "Cresterea performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin imbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna, instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandari", conform cerintelor din caietul de sarcini atasat.

Oferta se va depune în Plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat, etaj l, pana la data de 24.10.2019 ora 13:00, unde se vor înregistra cu data si ora primirii. Oferta desemnatä castigatoare pe întreg pachetul de produse, având criteriul de atribuire pretul cel mai scazut, va fi postatä in SICAP, în catalogul de produse.

Alte informatii se pot obtine de la Compartimentul Achizitii Publice, tel/fax : 0264-590056.
persoana de contact EC. Andrea Gal.

Caiet de sarcini