Invitatie depunere oferta - Servicii de traducere

2020.04.09

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuta Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invita sa depuneti o ofertă financiara în vederea atribuirii contractului de furnizare : servicii de traducere, în cadrul proiectului cu titlul :" Cresterea performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin imbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna, instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandari", conform cerintelor din caietul de sarcini atasat.
Oferta se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat, etaj 1,pana la data de 14.04.2020 ora 12 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii. Oferta desemnata castigatoare, avand criteriul de atribuire pretul cel mai scazut, va fi postata in SEAP, în catalogul de produse.
Alte informatii se pot obtine de la Compartimentul Achizitii Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Andrea Gal.


Caiet de sarcini