Invitatie depunere oferta - Servicii de consultanta in management

2020.01.29

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de consultanta in management- consultanta in elaborarea cererii de finantare din cadrul programelor regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce la cancerul de san- etapa II, conform cerințelor din referatul atașat.

Oferta împreună cu documentele însoțitoare se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1,până la data de 05.02.2020 ora 11 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.

Oferta desemnată câștigătoare, având criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut, va fi postată in SICAP, în catalogul de produse.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

Caiet de sarcini