Incidenţa si mortalitatea prin cancer in judeţul Cluj, 2000-2008 si Incidenţa prin cancer în regiunea De Nord-Vest a României, 2008

2012.02.13

Apariţia volumului privitor la Incidenţa și Mortalitatea prin Cancer în Judeţul Cluj, 2000-2008 și Incidenţa Cancerului în Regiunea de Nord-Vest a României, 2008 publicat de colectivul Departamentului de profi laxie și control al cancerului al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca este un eveniment editorial care merită subliniat.

Registrele de Cancer constituie punctul de plecare al oricărei strategii coordonate și efi ciente de control al acestei boli. Nu se poate imagina elaborarea unor strategii de control al cancerului și nici alocarea efi cientă a resurselor fără a avea la bază date reale privind incidenţa și mortalitatea prin această boală.

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca are o lungă tradiţie în acest domeniu, încă de la înfi inţarea sa în anul 1929 și care a continuat pe tot parcursul funcţionării sale. În perioada anilor 1970–1980 când România era o ţară închisă după „cortina de fier”, 

Institutul  Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca a reușit să publice date privitoare la epidemiologia bolii în publicaţii internaţionale de prestigiu.

Desigur, după anul 1989 când cadrul social, economic al României s-a schimbat, s-a schimbat implicit și cadrul legislativ cu privire la actele normative privitoare la raportarea și înregistrarea cazurilor de cancer. De aceea, rolul echipei

Departamentului de profi laxie și control al cancerului al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca, coordonat de doctorul Florian Nicula este cu atât mai meritoriu.

Credem că această premieră editorială care se referă la Incidenţa și Mortalitatea prin Cancer în Judeţul Cluj, 2000-2008 și Incidenţa Cancerului în Regiunea de Nord-Vest a României, 2008, care este rodul unei munci de mai mulţi ani reprezintă un succes incontestabil și dorim ca, în colaborare cu celelalte registre regionale din ţara noastră să asistăm în anii următori la edifi carea unui registru naţional de cancer care să permită decidenţilor de politici sanitare abordarea comprehensivă a strategiilor de combatere a bolii canceroase.

Conf. Dr. Valentin Cernea
Director Medical, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca