Concurs pentru ocuparea postului de Economist

2017.08.02

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea postului de ECONOMIST în cadrul departamentului financiar-contabil

CALENDARUL CONCURSULUI:
- Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 01.08.-17.08.2017
- Selecţia dosarelor se va publica în data de 18.08.2017
- Proba scrisă – testul de evaluare a cunoştinţelor şi evaluarea psihologică va avea loc în data de: 21.08.2017
- Interviul va avea loc în data de 23.08.2017

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unitatii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.

Detalii concurs