COMPETIȚIE COFINANŢAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE PENTRU ANUL 2014

2014.03.31

 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE


Manifestările ştiinţifice şi evenimentele asociate, spre exemplu (mini)expoziții cu rezultate ale cercetării sau invenţii; evenimente de brokeraj; evenimente de căutare de parteneri („matchmaking”); vizite în laboratoare şi departamente de cercetare; infoday-uri pentru participarea la call-urile lansate prin programele cadru ale UE (Orizont 2020), şcoli de vară sau programe de CDI cu finanţare europeană sau naţională; evenimente asociate pentru coordonarea participării la iniţiative europene sau internaţionale: infrastructuri paneuropene, Strategia UE a Dunării, JRC, alte evenimente precum ziua cercetătorului şi proiectantului samd sunt acţiuni în sprijinul activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi au ca scop atingerea unuia sau a mai multora dintre următoarele obiective:

- prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice și de dezvoltare tehnologică de vârf;
- cunoaşterea realizărilor şi a stadiului dezvoltării din domeniul tematicii manifestării;
- integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum şi creşterea vizibilităţii contribuţiei acesteia la patrimoniul ştiinţific internaţional şi a recunoaşterii internaţionale a cercetării româneşti;
-intensificarea participării româneşti la programele Uniunii Europene şi integrarea Ariei Romaneşti a Cercetării în Aria Europeană a Cercetării;
- stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanţa aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
- creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
- participarea României la organizarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale internaţionale, precum şi creşterea originalităţii contribuţiilor proprii;
- susţinerea strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare ţinând cont de cadrele actuale de cooperare în domeniul cercetării pentru susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare şi/sau exploratorii din România.

 

TERMENE DEPUNERE PROPUNERI

Se pot depune propuneri de manifestări pe toată durata anului, astfel:

- până la 27 iunie 2014 pentru manifestări organizate până la 30 noiembrie 2014; Propunerile se depun cu cel puţin 30 zile calendaristice înaintea datei de începere a manifestării.
- nu pot fi decontate de către autoritatea contractantă, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), manifestările ştiinţifice care se desfăşoară în luna decembrie 2014.

 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE:

- redactarea şi expedierea corespondenţei (editarea şi transmiterea invitaţiilor, anunţurilor, informaţiilor privind manifestarea, condiţiile de participare şi de prezentare a lucrărilor/exponatelor etc.; realizarea legăturii dintre organizatori şi participanţi; colectarea şi procesarea informaţiilor referitoare la participanţi şi lucrările/exponatele ce vor fi prezentate / publicate etc.);
- publicitatea şi promovarea manifestării ştiinţifice (comunicate de presă, articole/anunţuri in presă, buletine informative, foi volante / pliante / fluturaşi / afişe / bannere, interviuri de presă/televizate/la radio, emisiuni la radio/tv, spoturi la radio/tv, transmisii on-line, reclama pe site-uri specializate);
- realizarea materialelor manifestării ştiinţifice (în limba română şi/sau în limba engleză) (realizare grafică generală (realizare proiect de prezentare, semnale, afişe, bannere, postere, proiectii video, filme etc.); realizare materiale de prezentare (ecusoane, etichete, diplome, programe, pliante, fişe tehnice, volum de rezumate; volum de lucrări, catalog expozanţi/exponate, mape, machete, filme etc.); realizare materiale promoţionale (pixuri, fluturaşi, notes-uri, agende, calendare, insigne, medalii, tricouri, steguleţe, pungi etc.));
- organizarea şi desfăşurarea manifestarii stiintifice; închirierea, amenajarea, funcţionarea şi dezafectarea locaţiilor de desfăşurare, traducere simultană (realizarea paginii web; amenajarea/funcţionarea/dezafectarea locaţiilor de desfăşurare; organizarea manifestării; traducere/interpretare; proiectii video; secretariat; publicarea lucrărilor manifestarii; inregistrare şi realizare film/album foto; realizarea raportului manifestării);
 

CHELTUIELI ELIGIBILE:


- cheltuieli pentru redactare şi expedierea corespondenţei, asigurarea comunicării ( tel./fax şi altele)
- cheltuieli pentru publicitate
- cheltuieli pentru editarea programelor manifestării
- cheltuieli pentru semnalizare grafică şi grafică generală, afişe, ecusoane, mape
- cheltuieli pentru redactarea şi tipărirea lucrărilor manifestării sau altor materiale ştiinţifice legate de manifestare (în volum sau CD)
- cheltuieli pentru închirierea şi amenajarea sălii


BUGETUL MANIFESTĂRII ȘTIINȚIFICE:


- pentru manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în România, care se desfaşoară sub patronajul MEN, bugetul care poate fi alocat este de maximum 30.000 lei (în această categorie pot intra conferinţele/evenimentele susţinute direct de către Ministerul Educaţiei Naţionale);

- pentru manifestări ştiinţifice internaţionale (minimum 25 participanți din străinătate, din cel putin 5 ţări) organizate în România (care nu se desfaşoară sub patronajul MEN) bugetul care poate fi alocat este de maximum 8.000 lei;

- pentru manifestari ştiinţifice naționale cu participare intenaţională (minimum 10 participanţi din străinatate, din cel puţin 3 ţări) oganizate în România, bugetul este de maximum 2.000 lei.