Anunt selectie parteneri privati, IMM si intreprinderi mari

2022.10.31

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca, cu sediul Str. Republicii nr. 34-36 RO-400015 Cluj-Napoca, cod fiscal 4547125, în calitate de Solicitant/Lider de Parteneriat, face publică metodologia de evaluare și selecție a partenerilor privați – IMM și Intreprinderi mari, în scopul încheierii unui acord de parteneriat pentru elaborarea și implementarea unui proiect finanțat din Planul National de Redresare si Reziliență, Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9. - Suport pentru sectorul privat, Cercetare, Dezvoltare Si Inovare, Investiția I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență

Durata proiectului: 36 luni, dar nu mai tarziu de 31.12.2025.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 5.000.000 euro (echivalent în lei: 24.671.000) *) **)***)

*Valoarea maximă acordată de la bugetul competiției pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) este de 986.840 lei (echivalentul în lei a 200.000 euro). Întreprinderile mici și mijlocii cofinanțează activitățile CDI cu minimum 25% din bugetul alocat acestora.
** Valoarea maximă acordată de la bugetul competiției pentru întreprinderile mari este 4.934.200 lei (echivalentul în lei a 1.000.000 euro). Intensitatea ajutorului de stat pentru întreprinderile mari nu va depăși:
• 50 % din costurile eligibile pentru cercetarea industrială;
• 25 % din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentală;
• 50 % din costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate.
*** Capacitatea operațională și financiară a parteneriatului va avea în vedere prevederile Ghidului Aplicantului 2022 „I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență”, secțiunea 1.9 Bugetul alocat.

Descarca documentatie

Rezultat selectie dosare

PV de indreptare a erorii materiale al comisiei de evaluare

Lista propunerilor de parteneri privati