Anunt selectare partener pentru implementare proiect

2016.09.19

Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta ", Cluj-Napoca (IOCN), potential promotor desemnat pentru proiectele “ Consolidarea capacitatii sectorului de sanatate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la interventii de detectare precoce eficiente” (CEDICROM 2) , respectiv „Proiect pilot de profilaxie generala bazata pe Codul European Impotriva Cancerului destinat comunitatilor defavorizate din Romania” propuse spre finantare prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2020, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu unul sau mai multi parteneri naţionali care se pot asocia într-un consorţiu, care desfăşoară, conform statutului, activităţi în sectorul sănătăţii publice, în vederea implementarii proiectului menţionat.
Detaliile privitoare la proiectul propus în parteneriat şi cerinţele pe care aplicantul trebuie să le îndeplinească se regăsesc în Anexele acestui anunţ.
Entităţile interesate vor fi invitate invitate să depună o scrisoare de intenţie însoţită de toate documentele listate în Anexe, avand la dispozitie minimum 15 zile lucratoare de la publicarii anuntului conform procedurii, la Registratura Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta, strada Republicii nr. 34-36, Cluj Napoca, cu precizarea ”Pentru procedura de selecţie partener în proiectul “Consolidarea capacitatii sectorului de sanatate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la interventii de detectare precoce eficiente” / „Proiect pilot de profilaxie generala bazata pe Codul European Impotriva Cancerului destinat comunitatilor defavorizate din Romania”.

Evaluarea aplicaţiilor primite si soluţionarea potenţialelor contestaţii se vor efectua de către comisiile înfiinţate prin act administrativ al conducerii IOCN si apoi se va face publică decizia comisiei. Anunţul deciziei se va face în scris către aplicantul selecţionat dar si prin publicarea pe site-ul IOCN.