Anunt invitatie depunere oferta - articole papetarie

2022.11.11

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă tehnică și financiară în vederea atribuirii contractului de : articole de papetărie și alte articole din hârtie, având cod Cod CPV 30199000-0, articole de papetărie și alte articole din hârtie, în cadrul proiectului POCU cu titlul : "Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest ", conform cerințelor din referatul de necesitate atașat.

Oferta, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comețului se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1, până la data de 17.11.2022 ora 11:00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056, persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

Referat