Anunt depunere oferta - sevicii de paza

2020.03.23

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de pază conform cerințelor din referatul si caietul de sarcini atașat.

Oferta împreună cu documentele însoțitoare , respectiv certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, Atestatul pentru exercitarea profesiei pentru fiecare persoană care va participa la prestarea serviciilor precum și CV-urile acestora, se vor depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1,până la data de 30.03.2020 ora 11 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.

Oferta desemnată câștigătoare, având criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut, va fi postată in SICAP, în catalogul de produse.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

Caiet de sarcini