Anunt depunere oferta financiara - servicii medicale de transcriere si traducere

2022.06.07

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de furnizare : Servicii de transcriere și traducere, în cadrul proiectului CEDICROM 2 cu titlul :" Consolidarea la nivel național a capacității sectorului de sănătate românesc pentru implementarea de programe de screening pentru tipurile de cancer adecvate la intervenții de detectare precoce eficiente", conform cerințelor din referatul atașat.

Oferta se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1,până la data de 14.06.2022 ora 13 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.
Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Ioana Sandor.

Referat