Anunt depunere oferta financiara -- servicii de reparare si intretinere

2022.03.17

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de: “Servicii de reparare și de întreținere a mamografului și a ecografului”

Cod CPV 50800000-3 - Diverse servicii de întreținere și de reparare, în cadrul proiectului POCU cu titlul :"Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân", conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.

Oferta tehnică și financiară, documentele de calificare : certificat constatator emis de ONRC, aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății, Autorizație de manipulare de la CNCAN pentru mamograf, dovada instruirii personalului care va presta serviciile, se vor depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat, etaj 1, până la data de 24.03.2022 ora 11:00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii. Oferta desemnată câștigătoare, având criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut, va fi postată in SICAP, în catalogul de produse.

Valoarea estimată a contractului este de 25.000 lei fără TVA .

Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia şi are valabilitate până la data de 31.12.2023.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

caiet de sarcini