Anunt depunere oferta financiara -- servicii de pază

2021.09.01

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă tehnică și financiară în vederea atribuirii contractului de prestare : servicii de pază, în cadrul proiectului POCU cu titlul :"Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân", conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.

Oferta, certificatul constatator emis de ONRC, se vor depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1, până la data de 07.09.2021 ora 10 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.
Oferta desemnată câștigătoare va avea criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut și se va posta în SEAP.

Valoarea estimată a contractului este de 21.000 lei fara TVA.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

caiet de sarcini