Anunt depunere oferta financiara - servicii de cazare si masa

2022.06.16

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de servicii : de cazare și masă, având cod CPV 55100000-1 - servicii hoteliere,  în cadrul proiectului POCU cu titlul :"Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân", conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.

Oferta, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, se vor depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1,până la data de 24.06.2022 ora 11 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

cs si referat