Anunt depunere oferta financiara -- perdele de tip rolete textile

2021.08.09

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de furnizare : perdele de tip rolete textile, în cadrul proiectului POCU cu titlul :"Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân", conform cerințelor din caietul de sarcini, referatului de necesitate atașate.

Oferta, certificatul constatator emis de ONRC, se vor depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1, până la data de 12.08.2021 ora 12 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.

Oferta desemnată câștigătoare pe întreg pachetul de produse, va avea criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut și se va posta în SEAP.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

invitatie si caiet de sarcini