Anunt depunere oferta financiara - contract de furnizare combustibil-benzină

2021.03.17


Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de furnizare : combustibil-benzină, cod CPV 09000000-3 Produse petroliere, combustibil, electricitate și alte surse de energie(Rev.2), în cadrul proiectului POCU cu titlul :"Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul de sân", conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.

Oferta împreună cu documentele însoțitoare se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1,până la data de 25.03.2021 ora 10 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.

Oferta desemnată câștigătoare , având criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut, va fi postată in SICAP, în catalogul de produse.

Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut. Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.