Anunt depunere oferta financiara - contract de furnizare Consumabile și furnituri

2021.03.25

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă în vederea atribuirii contractului de furnizare : Consumabile și furnituri, în cadrul proiectului cu titlul :" Creșterea performanței în diagnosticul și tratamentul cancerelor la copii prin îmbunatatirea echipamentului tehnic, achiziția de aparatură modernă, instruirea personalului medical și dezvoltarea de recomandări", conform cerințelor din referatul de necesitate atașat.

Oferta se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat, etaj 1, până la data de 30.03.2021 ora 11 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii. Oferta desemnată câștigătoare pe întreg pachetul de produse, având criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut, va fi postată in SEAP, în catalogul de produse, cod CPV-30192000-1- Accesorii de birou.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-598362, int 310. persoana de contact Ec. Andrea Gal.