Anunt depunere oferta financiara - Servicii de stocare de date

2021.10.14

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă tehnică și financiară în vederea atribuirii contractului de : servicii de stocare de date, având cod CPV 72317000-0 servicii de stocare de date, în cadrul proiectului POCU cu titlul : "Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest ", conform cerințelor din caietul de sarcini , referatul de necesitate atașate.

Oferta, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comețului se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1, până la data de 19.10.2021 ora 11:00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056, persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

caiet de sarcini