Anunt depunere oferta financiara - Servicii de organizare de evenimente

2021.11.03

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă tehnică și financiară în vederea atribuirii contractului de : servicii de organizare de evenimente, având cod CPV 79952000-2-servicii pentru evenimente, în cadrul proiectului POCU cu titlul : "Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest ", conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.

Oferta , certificatul constatator emis de ONRC se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1, până la data de 09.11.2021 ora 11 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.

Oferta desemnata castigatoare, in urma evaluarii, se va posta in SEAP.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

caiet de sarcini