Anunt depunere oferta financiara -- Servicii de inchiriere sau leasing

2022.01.10

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de: “ Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale pentru un autovehicul ”

CPV: 70220000-9 Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale proprii (Rev.2), în cadrul proiectului POCU cu titlul :" Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II – regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest ", conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.

Oferta se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat, etaj 1,până la data de 14.01.2022 ora 10:00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii. Oferta desemnată câștigătoare, având criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut, va fi postată in SICAP, în catalogul de produse.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Marcela Mureșan.

Caiet de sarcini