Anunt depunere oferta financiara -- Servicii de inchiriere

2021.12.07

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, str. Republicii nr 34-36, vă invită să depuneți o ofertă financiară în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de închiriere, în cadrul proiectului : "Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II- Regiunea Nord Vest" conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.

Oferta împreună cu documentele însoțitoare se va depune în plic închis la sediul Institutului Oncologic, str. Republicii nr. 34-36, la secretariat etaj 1,până la data de 14.12.2021 ora 10 :00, unde se vor înregistra cu data și ora primirii.

Criteriul de atribuire al contractului va fi prețul cel mai scăzut.

Alte informații se pot obține de la Compartimentul Achiziții Publice, tel/fax : 0264-590056. persoana de contact Ec. Daniela Pop.

caiet de sarcini