Anunt concurs manager

2017.08.11

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL INSTITUTULUI ONCOLOGIC
„PROF. DR. I. CHIRICUŢĂ” CLUJ-NAPOCA
Organizează
CONCURS pentru ocuparea funcţiei de manager - persoană fizică


Conform prevederilor legale în domeniul sanitar, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. Ordinul nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, Consiliul de Administraţie al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca stabileşte:
1. Calendarul concursului:
a. Termen de înregistrare a dosarului: 16.08-18.09.2017
b. Verificarea dosarelor şi publicarea rezultatelor (etapă eliminatorie): 21.09.2017. ora 15.30
c. Termen de depunere a contestaţiilor: 22.09.2017, ora 15.30
d. Soluţionarea contestaţiilor: 25.09.2017
e. Susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management: 02.10.2017, ora 12.00
f. Termen de depunere a contestaţiilor: 04.10.2017, ora 15.30
g. Afişarea rezultatelor finale: 06.10.2017
în urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ, candidaţii vor fi declaraţi admişi sau respinşi.
Canditaţii declaraţi admişi vor participa la etapa de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management care va avea loc la sediul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca str. Republicii, nr. 34-36, parter, Amfiteatrul Ion Chiricuţă, în data de 02.10.2017, ora 12.00.

Pentru detalii va rugam consultati documentul atasat acestei pagini.