Secţia Chirurgie II UROLOGIE

Dr. Popescu Dan Sorin

Medic primar urologie
Detalii

Dr. Petruţ Bogdan

Medic primar urologie
Detalii

Dr. Vlad Schiţcu

Coordonator bloc operator
Medic primar urologie Detalii