Conducerea IOCN

Direcţiunea IOCN este asigurată de un Manager, numit de Ministrul Sănătăţii, care este asistat de Directorul medical şi de Directorul Financiar Contabil.
Partea de îngrijire medicală (asistente medicale, îngrijitoare şi infirmiere) este sub responsabilitatea Directorului de Îngrijiri.

Manager

Șef Lucrări Dr. Cătălin Vlad


Detalii

Director financiar - contabil

Ec. Anca Meda Burcă


Detalii

Director Îngrijiri

Asist. Med. Pr. Marilena Cheptea


Detalii