Asociaţia Oncologică Română „Ion Chiricuţă”

Asociaţia Oncologică Română „Ion Chiricuţă” a luat naştere în luna noiembrie 2009, cu scopul de a promova cercetarea clinică, fundamentală, translaţională, experimentală şi aplicativă în domeniul oncologiei, de a organiza conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde. Asociaţia doreşte să se implice în proiecte ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii şi dotarea Institutului Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca, să acorde premii şi burse în domeniul oncologiei clinice, al cercetării fundamentale şi translaţionale, a oncologiei psiho-sociale.

Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând pâna la 3,5% din impozitul stabilit, pentru sponsorizarea entitățlor nonprofit care funcționeaza în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru direcționarea acestor sume către Asociația Oncologică Română “Ion Chiricuță”, cei interesați vor completa Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat – Formularul 230 și o vor depune la Administrația Fiscală pe a cărei rază își au domiciliul, personal sau prin poștă, cu confirmare de primire.
Începând cu 2020, contribuabilii pot opta pentru distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru o perioadă de doi ani.
 

Asociaţia Oncologică Română „Ion Chiricuţă”
Str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca, 400015, jud. Cluj

CUI 26311710
Cont în lei: RO95BTRL06601205T62744XX
Cont in USD: RO22BTRL06602205T62744XX
Cont în euro: RO70BTRL06604205T62744XX  

BANCA TRANSILVANIA


Preşedinte Dr. Vasile Popiţa