Bine aţi venit pe site-ul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă”!

 
Cetățenii străini sau apatrizii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită azilul în România (potrivit Legii nr. 122/2006) au dreptul de a beneficia de aceleași servicii medicale, precum și asistență medicală și tratament gratuit în cazurile de boli cronice, prin sistemul national de asistență medicală.
Pacienții oncologici străini sau apatrizii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina sunt așteptați la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca unde vor fi tratați gratuit. De asemenea punem la dispoziția pacienților un translator pentru limba ucraineană (Dr. Bandi Mariana) și pentru limba rusă - Dr. Ion Cojocaru și Dr. Tatiana Cirimpei. Mulțumesc colegilor noștri pentru solidaritatea de care au dat dovadă.

Ordonanța de urgență nr. 15/2022 din 27 februarie 2022 – publicat în Monitorul Oficial nr. 193 – Conform dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (4) din O.U.G. privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, care prevăd următoarele:
[...] (1) Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi CARE NU SOLICITĂ O FORMĂ DE PROTECȚIE potrivit Legii nr. 122/2006 privind AZILUL în România, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, de asigurarea următoarelor utilităţi de primă necesitate pe perioada staţionării temporare”
[...] ,, (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de aceleaşi servicii medicale ca asiguraţii români, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile cuprinse în programele naţionale de sănătate curative” [...]

#solidaritate #unitipentruucraina #iocn

Іноземні громадяни або особи без громадянства із зони збройного конфлікту в Україні, які не шукають притулку в Румунії (відповідно до Закону № 122/2006) також має право користуватися тими ж медичними послугами (безкоштовне медичне обслуговування та лікування у випадках хронічних захворювань через національну систему медичноїдопомоги
Очікуються іноземні онкохворі та особи без громадянства із зони збройного конфлікту в Україні.

Онкологічний інститут «Проф. Dr. Ion Chiricuță», Клуж-Напока, де вони будуть лікуватися безкоштовно. Такожнадаємо пацієнтам перекладача з української мови (д-р Банді Мар’яна) та для російської– д-р Іон Кожокару та д-р Тетяна Цирімпей. Дякуємо нашим колегам за солідарність .
Надзвичайний розпорядження № № 15/2022 від 27 лютого 2022 року – опубліковано в «Офіційному віснику» № 15/2022. 193 -
Відповідно до положень ст. 1 абз. (1) і (4) O.U.G. про надання гуманітарної підтримки та допомогирумунською державою іноземним громадянам або особам без громадянства в особливих ситуаціях, які прибули з цієї територіїзбройного конфлікту в Україні, які передбачають:
[...] (1) Іноземні громадяни або особи без громадянства в особливих ситуаціях, які походять із зони збройного конфліктуз України та в’їжджає до Румунії та НЕ ЗАПИТУЄ ФОРМИ ЗАХИСТУ відповідно до Закону № 122/2006 про ПРИТУЛОК в Румунії, з подальшими змінами та доповненнями, пільгами в таборах ,тимчасове житло та надання гуманітарної допомоги або інше житло, встановлено обласними комітетами/ Муніципалітету Бухареста для надзвичайних ситуацій, надання наступних комунальних послугпотреби під час тимчасового перебування”
[...] (4) Особи, передбачені абз. (1) користуватися тими ж медичними послугами, що й румунські застраховані особи,без сплати внеску на соціальне медичне страхування, а також медикаментів, матеріалівохорона здоров’я, медичні вироби та послуги, що входять до національних лікувальних програм здоров’я»[...]
#солідарність #unitipentruucraina #iocn


Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a fost fondat in anul 1929 de Prof. Dr. Iuliu Moldovan sub denumirea de „Institutul pentru Profilaxia si Tratamentul Cancerului” si este unul din primele centre medicale de profil din Europa. În prezent Institutul poartă numele celui de care se leagă modernizarea sa, Profesorul Dr. Ion Chiricuta.
 
Institutul asigura servicii medicale preventive, curative, si paleative in domeniul oncologic, desfasurand totodata o ampla activitate de invatamant si cercetare.
Mai multe detalii

Institutul Oncologic “Prof.dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca, polul de referinţă în domeniul cancerologiei - un reportaj Sănătatea TV